Jeśli oddajemy honorowo krew - możemy odpisać to od podatku jako darowiznę. Ulga nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

Doktor Agnieszka Żebrowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku mówi, że aby otrzymać zwrot podatku wystarczy zgłosić się do stacji krwiodawstwa po zaświadczenie o ofiarowaniu krwi. "W rejestracji regionalnego centrum krwiodawstwa zostanie wydane zaświadczenie, zawierające równoważność pieniężną za oddanie krwi i jej składników" - mówi Żebrowska.
Kwota za litr oddanej krwi lub składników krwi wynosi 130 złotych.

Aby skorzystać z odliczenia podatku, nie wystarczy sama donacja krwi czy osocza. Trzeba mieć również dokument poświadczający ilość krwi przyjętej przez stację.

Za: Radio Białystok