Podpisywanie umowy

Od 16 kwietnia osoby niewidome niemogące przeczytać oficjalnych dokumentów, pod którymi mają złożyć podpis, np. umów bankowych, nie muszą składać oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Tego dnia wchodzi bowiem w życie znowelizowana ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Nowelizacja kodeksu cywilnego to ważne wydarzenie dla wszystkich osób niewidomych w Polsce. Stoczyły one bitwę o uchylenie artykułu 80 kodeksu cywilnego, który choć nie odnosił się wprost do nich, to jednak utrudniał im codzienne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji prawnych.

Artykuł 80 kodeksu cywilnego ustanowiony jeszcze w czasach PRL w celu ochrony osób niepiśmiennych (analfabetów) brzmiał: „Jeżeli osoba niemogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie to powinno być złożone w formie aktu notarialnego". Podobna regulacja pojawiła się jedynie w ustawodawstwie Austrii, ale została zniesiona w 2008 r.

Sąd Najwyższy uznał możliwość składnia oświadczenia woli ustnie, jednak jego stanowisko w tej sprawie nie było powszechnie znane. Art. 80 kodeksu cywilnego był zaś sformułowany tak jasno i rygorystycznie, że w końcu doprowadził do wielu sytuacji dyskryminujących osoby niewidome.

Brak artykułu 80 spowoduje, że osoby niewidome będą traktowane na róni z innymi obywatelami

Źródło: www.pzn.org.pl