Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda poinformował, że zostanie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota.
  • Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już przygotowany i powinien wejść w życie w ciągu 30 dni. Obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Rozporządzenie zostanie przekazane do konsultacji również stronie społecznej.
  • Ewa Wiśniewska z biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych podała, że głuchoślepotę będą określały parametry medyczne. Niepełnosprawność ta będzie dotyczyła:

* osób niesłyszących i niewidomych,
* słabo słyszących i słabo widzących,
* niewidomych i słabo słyszących,
* niesłyszących i słabo widzących.

Oznaczenie głuchoślepoty jako osobnej kategorii niepełnosprawności jest bardzo ważne dla środowiska osób z tą niepełnosprawnością. Aktualnie taka osoba może mieć orzeczoną ślepotę i głuchotę jako dwie osobne kategorie. Kategoria ta jest bardzo ważna dla tożsamości osób głuchoniewidomych.

Źródło: PAP