14 czerwca 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domu pomocy społecznej (Dz.U. nr 109, poz. 632). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dom pomocy społecznej, w którym ma przebywać niepełnosprawne dziecko, musi zapewnić mu transport z jego domu rodzinnego.

Wydanie decyzji o skierowaniu do DPS dziecka nie wymaga złożenia wniosku o skierowanie do tej placówki.

Gmina, która otrzymała orzeczenie sądu rodzinnego, aby umieścić nieletniego w domu pomocy społecznej (DPS), musi przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Taki wywiad ma sprawdzić, czy najbliżsi członkowie rodziny dziecka mogą ponosić częściowe koszty jego pobytu w placówce. Wywiad może zostać przeprowadzony już po wydaniu decyzji o skierowaniu nieletniego do DPS, ale nie później niż w ciągu miesiąca od tej daty.

Rozporządzenie zawiera przepis, która instytucja odpowiada za transport nieletniego. W przypadku gdy dziecko przed orzeczeniem sądu przebywało w innej placówce, np. domu dziecka, to wówczas za transport do DPS odpowiada instytucja, w której dotychczas przebywało.

Źródło:rynekzdrowia.pl