10 lutego o godz.18.15 w radiowej "Trójce" zostanie wyemitowany reportaż o warsztatach z tworzenia audiodeskrypcji, przygotowany przez Katarzynę Błaszczyk. Fundacja Audiodeskrypcja w partnerstwie z Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku ralizuje projekt „Słowa zaklęte w obrazie, czyli o tym, jak tworzy się film". Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci niewidome, słabowidzące oraz widzące w wieku od 7 do 13 lat z terenu powiatu białostockiego.

W dniach 31 stycznia - 4 lutego dzieci słabowidzące oraz widzące wzięły udział w warsztatach filmowo-plastycznych. W oparciu o ekranizację opowieści Hansa Christiana Andersena pt. „Len", analizowały etapy tworzenia filmu - od tekstu literackiego do jego ekranizacji. Oglądając wspólnie obraz filmowy odnajdywały te elementy, bez których dzieci niewidome nie mogą go w pełni doświadczyć i zrozumieć. Poznawały technikę audiodeskrypcji, dzięki której mogły odczarować słowa zaklęte w obrazie filmowym. Oglądając bajkę krok po kroku, w grupach tworzyły wypukłe ilustracje poszczególnych scen filmu. Prace plastyczne były następnie opisywane przez ich twórców. Najbardziej trafne i obrazowe słowa zawarte w opisach, zostały wykorzystane przez dzieci do stworzenia audiodeskrypcji filmu „Len".

Ostateczny rezultat pracy dzieci poznamy podczas prezentacji filmu wraz z audiodeskrypcją - 20 lutego o godz.15.00 w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego 24a.

10 lutego o godz.18.15 w radiowej "Trójce" zostanie wyemitowany reportaż o warsztatach z tworzenia audiodeskrypcji, przygotowany przez Katarzynę Błaszczyk.

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.

Materiały Organizatora