Instruktor-terapeuta - Anna Roszkowska

W pracowni terapia prowadzona jest poprzez:

  •  dramatoterapię   
  •  choreoterapię     
  •  muzykoterapię.

DRAMATOTERAPIA -najbardziej znaną i lubianą przez uczestników formą terapii jest psychodrama. Celem tych działań jest poprawa komunikacji z otoczeniem, przywrócenie wiary we własne siły, wyzwolenie pozytywnych emocji. Poprzez odgrywanie ról, osoby uczestniczące w zajęciach zdobywają samowiedzę i rozwijają wyobraźnię. Bardzo dobre efekty terapeutyczne uzyskiwane są przy zastosowaniu pantomimy - dotyczy to zwłaszcza osób mających trudności z komunikacją werbalną.

CHOREOTERAPIA - to terapia tańcem i ruchem. Pozwala ona wyrażać ludziom ich doświadczenia emocjomalne związane z kontaktem cielesnym i dotykowym. Pozwala na wyładowanie emocji i działa relaksacyjnie.

MUZYKOTERAPIA - to terapia, w której uczestnicy wykorzystują własny głos, instrumenty muzyczne lub nagrania. Muzyka jest bardzo dobrym sposobem w porozumiewaniu się. Może służyć w wyrażaniu i nazywaniu emocji.

Zajęcia w pracowni obejmują również treningi, których celem jest usprawnienie i podniesienie sprawności językowej. Zadaniem uczestniczących w zajęciach osób jest samodzielne przygotowanie strojów, dekoracji oraz rekwizytów. W formie zajęć ponadprogramowych w pracowni działa zespół wokalno-taneczny "ARKA".