Warsztat Terapii Zajęciowej STS
18-421 Piątnica
Nowy Cydzyn 79
Tel. do dyrektora 696 089 963
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 roku. Placówka działa na podstawie ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej .

Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego  oraz z miasta Łomża. Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy oraz wskazanie do terapii zajęciowej.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do16.00.

Celem działalności placówki jest:
• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez:
• usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
• rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia oraz elementy ćwiczeń logopedycznych,
• rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:
• pracownia przystosowania do życia codziennego
• pracownia malarstwa i rękodzieła
• pracownia ceramiczna
• pracownia techniczna
• pracownia multimedialna i technik graficznych
• pracownia muzykoterapii i teatru
• pracownia przyrodnicza

Dodatkowo w placówce prowadzone są zajęcia rewalidacyjne oraz wsparcie psychologiczne.

Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 12 - osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Annę Roszkowską.

Rehabilitacja społeczna

Proces rehabilitacji społecznej realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi w planie pracy warsztatu, a szczegółowo – w opracowanych przez Radę Programową planach pracy dla poszczególnych pracowni. Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy nabywają umiejętności społecznego zachowania się. Działania terapeutyczne prowadzą do rozwijania zaradności życiowej, pobudzają aktywność społeczną, wyrabiają umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych, komunikowania się z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, uczą współpracy itp.

Rehabilitacja zawodowa

Jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji. Jej celem jest wyposażenie osoby niepełnosprawnej w sprawności i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, a określone sprawności niezbędne do jej wykonywania. Znalezienie właściwego zajęcia dla tej osoby jest rozwiązaniem problemu jej zatrudnienia. Rehabilitacja zawodowa składa się z wielu etapów, między innymi z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i wreszcie zatrudnienia.
Za całokształt rehabilitacji odpowiada Rada Programowa Warsztatu, w skład której wchodzą: dyrektor, psycholog, instruktorzy-terapeuci oraz specjalista ds rewalidacji.
Zadaniem Rady jest opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji oraz ocena efektów rehabilitacji.

Tekst i zdjęcia:  Zbigniew Biernacki