Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że w roku 2022 organizacja pozyskała darowizny od osób fizycznych w wysokości 980 zł.
Środki pieniężne przeznaczono na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że w roku 2021 organizacja pozyskała darowizny w kwocie 18 994,43 zł.:

- Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 1 500,00

- OSM w Piątnicy 5 000,00

- SONAROL Najda s.j. w Jedwabnem 1 000,00

- BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna Robert Szymański w Łomży 500,00

- LOTI Sp. z o.o. w Łomży 2 664,43

- PHU Kurpiewski w Łomży 5 000,00

Darowizny osoby prawne 15 664,43

Darowizny osoby fizyczne 3 330,00

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia tj.: remont i adaptacja budynku po byłej szkole na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej i siedziby stowarzyszenia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup garażu typu blaszak, koszty usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia tj. utrzymanie domeny, hosting strony internetowej, opłaty KRS itp.

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że w roku 2019 organizacja pozyskała darowizny w kwocie 8 800 zł. w tym:

- od osób fizycznych 6 200 zł.

- od instytucji 2 600 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia tj.:

- dofinansowanie transportu oraz pobytu osób niepełnosprawnych i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym „Poddąbek” w Poddąbiu k. Ustki - 5 169,97 zł.

- zakup nagród dla osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie - 1101,04 zł.

- koszty usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia tj. utrzymanie domeny, hosting strony internetowej, opłaty KRS, zakup podpisu elektronicznego, naprawa szyby w samochodzie służbowym itp. - 2528,99 zł.

 


 

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że w roku 2020 organizacja pozyskała darowizny w łącznej wysokości 2 180 zł. w tym:
-darowizny od osób prawnych 1500 zł. (HEXA BANK Spółdzielczy w Piątnicy)
-darowizny od osób fizycznych 680 zł.
Środki pieniężne przeznaczono na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej
w Nowym Cydzynie

•    Siedziba i adres: 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79
•    KRS: 0000056945
•    Data rozpoczęcia działalności: 26.09.1997 r.


Zarząd Stowarzyszenia (kadencja 2022-2025)
1)    Iwona Walczyk -  prezes Zarządu
2)    Anna Roszkowska – wiceprezes Zarządu
3)    Barbara Mogielnicka – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1)    Teresa Fiedorowicz
2)    Maria Waluś
3)    Józef Cwalina