Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że w roku 2020 organizacja pozyskała darowizny w łącznej wysokości 2 180 zł. w tym:
-darowizny od osób prawnych 1500 zł. (HEXA BANK Spółdzielczy w Piątnicy)
-darowizny od osób fizycznych 680 zł.
Środki pieniężne przeznaczono na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że w roku 2019 organizacja pozyskała darowizny w kwocie 8 800 zł. w tym:

- od osób fizycznych 6 200 zł.

- od instytucji 2 600 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia tj.:

- dofinansowanie transportu oraz pobytu osób niepełnosprawnych i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym „Poddąbek” w Poddąbiu k. Ustki - 5 169,97 zł.

- zakup nagród dla osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie - 1101,04 zł.

- koszty usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia tj. utrzymanie domeny, hosting strony internetowej, opłaty KRS, zakup podpisu elektronicznego, naprawa szyby w samochodzie służbowym itp. - 2528,99 zł.

 


 

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej
w Nowym Cydzynie

•    Siedziba i adres: 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79
•    KRS: 0000056945
•    Data rozpoczęcia działalności: 26.09.1997 r.


Zarząd Stowarzyszenia:
1)    Tadeusz Karniłowicz -  prezes Zarządu
2)    Zbigniew Biernacki – wiceprezes Zarządu
3)    Barbara Mogielnicka – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1)    Teresa Fiedorowicz
2)    Maria Waluś
3)    Józef Cwalina