Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że w roku 2021 organizacja pozyskała darowizny w kwocie 18 994,43 zł.:

- Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 1 500,00

- OSM w Piątnicy 5 000,00

- SONAROL Najda s.j. w Jedwabnem 1 000,00

- BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna Robert Szymański w Łomży 500,00

- LOTI Sp. z o.o. w Łomży 2 664,43

- PHU Kurpiewski w Łomży 5 000,00

Darowizny osoby prawne 15 664,43

Darowizny osoby fizyczne 3 330,00

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia tj.: remont i adaptacja budynku po byłej szkole na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej i siedziby stowarzyszenia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup garażu typu blaszak, koszty usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia tj. utrzymanie domeny, hosting strony internetowej, opłaty KRS itp.