Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie. Kontakt: 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administratorem danych osobowych jest  Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej Nowy Cydzyn 79, 18-421 Piątnica Tel. 696089963

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia ”Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy że:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79
  2.  Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. 694459313 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej z siedzibą 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79.
2.kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 694459313 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.dane osobowe uczestników zajęć, rodziców oraz opiekunów prawnych mogą być przetwarzane w celu prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz PCPR w Łomży, PFRON.
5.Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
7.posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej szanuje prywatność użytkownika serwisu w domenie nasz-cel.pl, zwanego dalej serwisem. Ponieważ zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, wiedział, jak może chronić swoją prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Administratorem danych zbieranych przez serwis jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie 79, 18-421 Piątnica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,