W dniu 7 stycznia 2022 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie będzie nieczynny. Dzień wolny od pracy w zamian za święto Nowego Roku.


 

Nowy Cydzyn, 04.01.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ”

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 04.01.2022 r. o godzinie 8.30 w siedzibie zamawiającego.
  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
  2. Cena oferty (brutto) za 1 km 2,50 zł.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dziękujemy za złożenie oferty.

Zbigniew Biernacki

Wiceprezes Zarządu STS

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Nowy Cydzyn, 31.12.2021 r.

Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.  Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w terminie do dnia 03.01.2022 roku do godziny 15:00.

Zyczenia na Boże narodzenie - grafika

Zdjęcia z wycieczki do Farmy Dyń w Jednaczewie

Baner z podziękowaniem dla  sponsorów

Szanowni rodzice i opiekunowie uczestników zajęć!

W związku z dużą ilością zachorowań w naszym regionie na covid 19, grypę i choroby sezonowe proszę o zatrzymanie w domu swoich podopiecznych w przypadku widocznych objawów infekcji tj. podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, złe samopoczucie itp. Obecność osoby chorej może przyczynić się do zakażenia pozostałych uczestników i pracowników w naszej placówce. Jednocześnie proszę o wczesne informowanie opiekuna grupy o nieobecności uczestnika na zajęciach, co pozwoli na ograniczenie pustych przebiegów samochodu.

 

                                                        Zbigniew Biernacki

                                                      Dyrektor WTZ

 

 

 

 

Zdjęcia z wycieczki do Studzienicznej i Augustowa

Kilka zdjęć z wycieczki na trasie Studzieniczna - Augustów - rejs statkiem do "Gołej Zośki", która odbyła się 16 września 2021 r.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla 45 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów do miejscowości: Studzieniczna, Augustów. W programie: zwiedzanie Sanktuarium, zwiedzanie budowli hydrotechnicznych kanału augustowskiego, zwiedzanie Augustowa i okolic Jeziora Necko, rejs statkiem do Doliny Rospudy, obiad.

3. Termin realizacji zamówienia: 16.09.2021 r.

  • wyjazd z Łomży ok. godz. 8.30

  • powrót do Łomży godz. ok. 18.00

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2021 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Zycenia Wlk2021

 


 

Szanowni uczestnicy, rodzice, opiekunowie !

Informuję, że w dniach 29.03 do 02.04.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej czynny jest dyżur terapeutyczny.

Ponadto w poniedziałek, środę i piątek pełniony będzie telefoniczny dyżur psychologa tel. 664 133 042

Zbigniew Biernacki

 


 

 

 

 

Harmonogram zajęć stacjonarnych

w dniach od 01.03. do 31.03.2021 r.

Data

01

pn.

02

wt.

03

śr.

04

czw.

05

pt.

08

pn.

09

wt.

10

śr.

11

czw.

12

pt.

15

pn.

16

wt.

17

śr.

18

czw.

19

pt.

22

pn.

23

wt.

24

śr.

25

czw.

26

pt.

29

pn.

30

wt.

31

śr.

Grupa

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

IMG20201222131555

 

 

 

 

Od dnia 30 listopada br. zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym, rotacyjnie tzn. 1 dzień zajęcia stacjonarne w WTZ, 2 dni zajęcia zdalne w domu.

 

Harmonogram zajęć stacjonarnych

w dniach od 30.11. do 31.12.2020 r.

Data

 

30

pn.

01

wt.

02

śr.

03

czw.

04

pt.

07

pn.

08

wt.

09

śr.

10

czw.

11

pt.

14

pn.

15

wt.

16

śr.

17

czw.

18

pt.

21

pn.

22

wt.

23

śr.

28

pn.

29

wt.

30

śr.

31

czw.

Grupa

d.o.

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

 

 d.o. - dzień organizacyjny

Przygotowanie placówki do zajęć w warunkach obostrzeń sanitarnych.

Szkolenie kadry w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii.

 


 

Szanowni rodzice i opiekunowie

 

Informuję, że związku z przedłużeniem zawieszenia przez Wojewodę Podlaskiego działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej

w dniach od 16 do 27 listopada 2020 r. zajęcia terapeutyczne będą prowadzone zdalnie drogą internetową i telefoniczną.

W związku z ww. sytuacją bardzo Państwa proszę o współpracę z pracownikami warsztatu i pomoc w realizacji zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone w warunkach domowych.

Liczę na wyrozumiałość i życzliwe podejście do proponowanej przez placówkę formy pracy w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

W każdy poniedziałek, środę i piątek pełniony będzie dyżur telefoniczny psychologa  664 133 042

Dyrektor tel. 694459313

 

                                                                                                                                                           Zbigniew Biernacki

                                                                                                                                                              Dyrektor WTZ

 


 

Logo UE grant

 

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Nasze Stowarzyszenie otrzymało grant dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki w wysokości 6 804,00 zł. zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

 


 

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26października 2020 r.,

PS-V.9421.173.2020.ETB

 

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2: Polecam Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Prezydentom Miast, Starostom Powiatów, Burmistrzom, Wójtom, czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 13listopada 2020 r.:

1) wszelkich placówek wsparcia dziennego,

2) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+,

3) środowiskowych domów samopomocy,

4) warsztatów terapii zajęciowej.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

 

 

Informuję, że od dnia 31 sierpnia br. zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym, rotacyjnie tzn. 1 dzień zajęcia stacjonarne w WTZ, 2 dni zajęcia zdalne w domu.

W celu ustalenia godzin dowozu proszę o kontakt z opiekunami grup.

Harmonogram zajęć stacjonarnych

w dniach od 31.08. do 02.10.2020 r.

Data

31

pn.

01

wt.

02

śr.

03

czw.

04

pt.

07

pn.

08

wt.

09

śr.

10

czw.

11

pt.

14

pn.

15

wt.

16

śr.

17

czw.

18

pt.

21

pn.

22

wt.

23

śr.

24

czw.

25

pt.

28

pn.

29

wt.

30

śr.

01

czw.

02

pt.

Grupa

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

 

Zbigniew Biernacki

Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Marianowie