Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wycieczki nad morze do Sztutowa, Krynicy Morskiej, Gdańska i Sopotu, która odbyła się w dniach 6-8.09.2023 r.

IMG 8742
 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9. Cena oferty wynosi 650,00 zł. brutto za 1 osobę.

W dniu 29.08.2023 r. o godzinie 13.00 zostały otwarte, a nastepnie ocenione następujące oferty:

- Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków cena 745,00 zł. brutto za 1 osobę,

- Agencja Eventowo-Reklamowa ANANAS ul. Dojazdowa 5, 62-030 Luboń - cena brutto 740,83 zł. za 1 osobę,

- Biuro Podróży Joanna ul. Włókiennicza 9, 18-400 Łomża cena 650,00 zł. brutto za 1 osobę.

- Łukasz Tadyszak ul. Tymiankowa 5, 60-185 Skórzewo – oferta została wykluczona ze względu na brak wymaganych dokumentów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wiceprezes Zarządu STS

Anna Roszkowska

IMG20130905110904

W ramach pomocy sąsiedzkiej oraz integracji ze społecznością lokalną, drużyna z naszego Warsztatu pomaga paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Cydzynie wykonać dożynkowy wieniec na tegoroczne Święto Plonów.

 

 

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:
1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 10.07.2023 r. o godzinie 14.21 w siedzibie zamawiającego.
2. Ważną ofertę złożyli:
- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9 - cena brutto za 1 kilometr 2,49 zł.
- Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8 – cena brutto za 1 kilometr 3, 95 zł.
3. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
4. Cena oferty wynosi 2,49 zł brutto za 1 kilometr.
5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
 
Dziękujemy za złożenie oferty.

Wiceprezes Zarządu STS
Anna Roszkowska


 

Informacja o przerwie urlopowej - grafika

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie od 7.08. do 31.12.2023 r. usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w terminie do dnia 10.07.2023 roku do godziny 14:00.
W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z Wiceprezesem Zarządu STS p. Anną Roszkowską tel.: 696 089 963

Prezes Zarządu STS
Iwona Walczyk

Dzień Dziecka w WTZ

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci na świecie. My mimo, że dorośli także świętowaliśmy. Choć na jeden dzień mogliśmy poczuć się dziećmi. Główną atrakcją było ognisko i pieczenie kiełbasek! Nie zabrakło również wielu słodkości! Wszyscy bawiliśmy się świetnie!

01

W tym roku kiemasze prac wielkanocnych wykonanych podczas zajęć terapeutycznych odbyły się w łomżyńskich uczelniach: Akademii Nauk Stosowanych i Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych.

IMG 8389

Nowy Cydzyn, 12.09.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów na wycieczkę 1 dniową do miejscowości: Koryciny, Ciechanowiec.

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 12.09.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.

2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) za 1 osobę 125,00 zł

3. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

4. Cena oferty wynosi 125,00 zł. brutto.

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

 

Wiceprezes Zarządu STS

Zbigniew Biernacki


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla ok. 45 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów do miejscowości: Koryciny, Ciechanowiec. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem „Ziołowego Zakątka”, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Obiad, spacer po rynku w Ciechanowcu.

3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2022 r.

  • wyjazd z Łomży ok. godz. 8.30

  • powrót do Łomży godz. ok. 18.00

upomoc ua

Nowy Cydzyn, 01 lipca 2021 r.

 

 

Procedury bezpieczeństwa

w czasie pandemii

w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Nowym Cydzynie

 

I. Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

  3. Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

PILNE!

Szanowni rodzice i opiekunowie uczestników zajęć

 

W związku z dużą ilością zachorowań na koronawirusa, grypę i infekcje sezonowe, proszę o zatrzymanie w domu swoich podopiecznych w przypadku widocznych objawów infekcji tj. podwyższona temperatura ciała, drapanie w gardle, kaszel, katar, złe samopoczucie itp. Obecność osoby chorej może przyczynić się do zakażenia pozostałych uczestników i pracowników w naszej placówce. Jednocześnie proszę o natychmiastowe powiadomienie opiekuna grupy o nieobecności uczestnika na zajęciach, co pozwoli na ograniczenie pustych przebiegów samochodu.

 

Dyrektor WTZ

Zbigniew Biernacki

 


 

W dniu 7 stycznia 2022 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie będzie nieczynny. Dzień wolny od pracy w zamian za święto Nowego Roku.


 

Nowy Cydzyn, 04.01.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ”

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 04.01.2022 r. o godzinie 8.30 w siedzibie zamawiającego.
  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
  2. Cena oferty (brutto) za 1 km 2,50 zł.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dziękujemy za złożenie oferty.

Zbigniew Biernacki

Wiceprezes Zarządu STS

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Nowy Cydzyn, 31.12.2021 r.

Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.  Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w terminie do dnia 03.01.2022 roku do godziny 15:00.

Zdjęcia z wycieczki do Farmy Dyń w Jednaczewie