Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:
1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 22.12.2023 r. o godzinie 14.01 w siedzibie zamawiającego.
2. Ważną ofertę złożyło Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
3. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9 - cena oferty wynosi 2,75 zł brutto za 1 kilometr.
5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
 
Dziękujemy za złożenie oferty.

Wiceprezes Zarządu STS
Anna Roszkowska