Z danych opublikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wynika, że Powiat Łomżyński jest liderem wśród samorządów w pozyskiwaniu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Taki wynik niezwykle cieszy i dopinguje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie dobry i efektywny dla łomżyńskich samorządów, stwierdził Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki.

Starostwo Powiatowe w Łomży rozpoczyna realizację projektu Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej realizowanego w ramach POKL priorytet VII –Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez Starostwo Powiatowe w Łomży i w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

P007716 listopada w Szumowie odbył się V Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”. Jego organizatorami były Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Srebrnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.