Paweł Rogowski

W nietypowym spotkaniu integracyjnym wzięli udział podopieczni kolneńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w nietypowym spotkaniu integracyjnym. Zaprosili na nie wicemistrza Europy w lotach na poduszkowcu Pawła Rogowskiego.

Impreza odbyła się nad Pisą w miejscowości Ptaki. Pokaz lotów poduszkowcem i późniejsze przejażdżki uczestników u boku sportowca poprzedzone były wcześniejszym spotkaniem instruktażowym- mówi kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Marcin Sekściński

Pomysł zorganizowania spotkania wyszedł od Pawła Rogowskiego, który chciał pokazać, że również osoby niepełnosprawne mogą pokonywać swoje ograniczenia:

Uczestnicy mimo początkowego dystansu do,, latającej maszyny'' chętnie ustawiali się w kolejce do kolejnej przejażdżki poduszkowcem nie kryjąc przy tym swoich emocji. Embarassed

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie od 4 stycznia tego roku prowadzone są przez fundację VITA FAMILIAE z Łomży. Placówka działa w trybie pobytu dziennego realizując działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 25-ciu podopiecznych ma do dyspozycji pięć pracowni: krawiecko-dziewiarską, techniczno-ogrodniczą, muzyczno-teatralną, sztuk plastycznych i ogólną pracownię przystosowania do życia codziennego. Mogą korzystać również z opieki psychologa i logopedy.

Za: Radio Nadzieja