logo pfronPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Data publikacji: 2020-03-24

Kategorie: Podlaski

KOMUNIKAT o zawieszeniu zająć w WTZ i ŚDP

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON przekazuje informację uzyskaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy.

Zgodnie z przesłanym pismem zajęcia w placówkach mają być zawieszone od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

W najbliższym czasie można spodziewać się stosownych komunikatów na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Data publikacji: 2020-03-24

Oddział Podlaski PFRON

 


 

 

 

Szanowni rodzice i opiekunowie

Informuję, że w celu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania COVID -19 zgodnie z Uchwałą Zarządu STS i Zarządzeniem Dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej

od dnia 23.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zajęcia terapeutyczne będą prowadzone zdalnie drogą internetową i telefoniczną.

W związku z ww. sytuacją bardzo Państwa proszę o współpracę z pracownikami Warsztatu i pomoc w realizacji zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone w warunkach domowych.

Liczę na wyrozumiałość i życzliwe podejście do proponowanej przez placówkę formy pracy w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Ponadto w każdy poniedziałek, środę i piątek pełniony będzie dyżur telefoniczny psychologa 

 Nr tel. 664 133 042

W sprawach różnych proszę o kontakt ze mną

Nr tel. 694 459 313


                                                                                                                                              Dyrektor WTZ

                                                                                                                                              Zbigniew Biernacki

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.


WOJEWODA PODLASKI
 Bohdan Paszkowski

 

 

Marianowo, 12.09.2019 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów

na wycieczkę pobytową do miejscowości: Pąddąbie, Ustka, Łeba. 

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.
  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) 4700,00 zł

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
  2. Cena oferty wynosi 4 700,00 zł. brutto.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
  4. W związku z brakiem złożenia dokumentów określonych w istotnych warunkach zamówienia, wykluczona została oferta nadesłana przez Biuro Podróży Pogodna Travel.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

                                                           Zbigniew Biernacki

                                                             Wiceprezes Zarządu STS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie

2. Przedmiot zamówienia: przewóz ok.35 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów na wycieczkę pobytową do miejscowości Poddąbie, Ustka, Łeba (łączna liczba kilometrów ok.1140)

3. Termin realizacji zamówienia: 24.09.2019 r. wyjazd z Łomży ok. godz. 9.00

28.09.2019 r. przyjazd do Łomży w godz. 19.00 – 20.00

02Po dłuższej przerwie uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wrócili do zabytkowego parku Lutosławskich (obecnie siedziba Muzeum Przyrody w Drozdowie) w celu odbycia praktyk zawodowych.

Celem praktyk jest kształtowanie wśród osób niepełnosprawnych umiejętności wykonywania prac porządkowych z wykorzystaniem i odpowiednim doborem narzędzi, odzieży roboczej oraz przepisów bezpiecznej pracy poza Warsztatem Terapii Zajęciowej, w którym pracują na co dzień.

zycenie wlk


 

05

Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy. Wydarzenie zostało przygotowane i zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica i Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie.

01 W dniu 15 lutego w Warsztacie odbyło się podsumowanie roku terapeutycznego 2018.

005W dniu 24.01.2019 r. w Grajewskim Centrum Kultury odbył się VI Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”.
W przeglądzie wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Sejn, Gołdapi, Sokółki, Ełku, Kolna, Marianowa, Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie i Nowej Wsi Ełckiej, zespół „Jesienne Kwiaty” z Klubu seniora w Grajewie, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Grajewie, „Akademia Dobrego Startu” oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i Filii WTZ w Szczuczynie. Naszą placówkę reprezentował zespół wokalny „ARKA”.

Celem przeglądu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, promocja twórczości oraz podtrzymywanie tradycji kolędowania. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe nagrody, dyplomy i upominki.

 40536432 955770704610976 2552733947184283648 o

IMG 29149 czerwca w Ośrodku „Caritas” w Ptakach k. Nowogrodu odbyła się Olimpiada Sportowa Caritas „Bądźmy razem”, w której wzięliśmy udział. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta prowadzona przez ks. kan. dr Andrzeja Mikuckiego. Po Eucharystii uczestnicy Olimpiady przystąpili do konkurencji rekreacyjno – sportowych. Dodatkową atrakcją był wóz strażacki i policyjny, gdzie można było wsiąść za kierownicę, włączyć syrenę oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczym. Zmęczeni konkurencjami i rywalizacją w miłej atmosferze usiedliśmy do posiłku.

Na zakończenie każdy uczestnik olimpiady otrzymał dyplom, złoty medal oraz nagrodę rzeczową.

0112 lutego 2018 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie odbyło się uroczyste podsumowanie efektów rehabilitacji i terapii za 2017 rok. Na uroczystość zaproszeni zostali rodzice i opiekunowie podopiecznych WTZ.
Na wniosek Rady Programowej dyrektor placówki wyróżnił Dyplomem uznania wszystkich uczestników za całoroczne zaangażowanie w zajęcia terapeutyczne.
Spotkanie było również okazją do zabawy karnawałowej, podczas której tytuł Królowej Balu otrzymała Agnieszka Matejkowska, a Królem został Daniel Cwalina.

IMG 4720Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania opłatkowego i wieczoru kolęd, które miały miejsce w dniu 19.XII. 2017 r. w świetlicy Warsztatu.

IMG 4028 easyHDR BASIC 2

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy odbył się koncert podsumowujący projekt „Bliżej kultury, bliżej siebie”, na który złożyły się występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i kulturalnych Gminy Piątnica i miasta Łomża, koncert akordeonowy Art of Trio, występ Zespołu Seniorów „Piątniczanie”, tańce w wykonaniu grupy Projekt Artystyczny Meandry, koncert kapeli „Miód na serce”. Naszą placówkę reprezentował zespół wokalno-taneczny „Arka” oraz kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne podczas zajęć warsztatowych.

IMG 2331

Zespół "Arka"

 

22 listopada br. w Szumowie odbyła się VI edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”, organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Srebrnej, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.

07 n24 września br w ramach projektu „Bliżej kultury – bliżej siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy wraz z członkami Zespołu Seniorów „Piątniczanie” i młodzieżą z Bursy nr I w Łomży byliśmy na wycieczce autokarowej. W trakcie wycieczki zwiedziliśmy: Tykocin oraz Synagogę, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Pałac Branickich w Białymstoku. Wieczorem z wielką przyjemnością obejrzelismy musical „ Doktor Żywago” w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

DSCN0343W dniu 19 września br. w ramach pożegnania lata mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Dyrekcji Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie. Dużo wrażeń dostarczyło aktywne zwiedzanie edukacyjnej ścieżki zmysłów o nazwie „Klekotek”. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników Parku - jest to jedyna taka ścieżka na terenie kraju dedykowana specjalnie dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Została zaprojektowana tak, aby oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż to zwykle dzieje się w życiu codziennym. Tematem przewodnim ścieżki jest życie bociana białego oraz innych gatunków zwierząt powiązanych z jego siedliskiem. Ścieżka jest podzielona na część edukacyjną i zmysłową, dzięki niej każdy uczestnik ma okazję poczuć się jak prawdziwy odkrywca przyrody.