Mając na uwadze rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przeciwdziałanie szerzenia się zakażeń SARS-Cov-2 Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w systemie rotacyjnym tzn. w pierwszym tygodniu I grupa, w drugim II grupa itd.
W celu powrotu na zajęcia należy zgłosić swoje uczestnictwo do opiekuna grupy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce opublikowanymi poniżej