IMG 0005W dniu 18.11.2015 r. w Szumowie odbył się IV Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”. Występom towarzyszyło hasło św. Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Główną ideą przeglądu było wspólne przeżywanie i radość z wolnej Ojczyzny.

IMG 9897W dniu 10 listopada 2015 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowane przez naszych podopiecznych widowisko słowno – muzyczne przedstawiało drogę, jaka wiodła Polaków do wolności. Celem akademii było kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez ukazanie zawiłych i dramatycznych losów Polaków, jakie towarzyszyły im w drodze do odzyskania niepodległości. Zakończeniem uroczystości była projekcja filmu „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

 MG 9803Pod koniec września br. Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie zakupiło 9-osobowy samochód marki Opel Vivaro przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Nowo nabyty pojazd zastąpił użytkowanego od 9 lat Forda Transita. Zakup możliwy był dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez naszą organizację, dotacjom udzielonym przez władze samorządowe Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Zbójna oraz wsparciu finansowym ze strony Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy.

Zarząd Stowarzyszenia i Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za udzielenie pomocy w zrealizowaniu ważnego dla naszej organizacji przedsięwzięcia.

zoo001Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wycieczki do Warszawy, która odbyła się w dniu 2 października 2015 r.

Fot. Piotr Konopka

 

interpelacja poselska

006Dnia 25 czerwca br. w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie gościliśmy Panią Annę Jadczak - pracownika Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, koordynatora projektu w powiecie łomżyńskim Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" z siedzibą w Warszawie. Pani Anna Jadczak zaprezentowała naszym podopiecznym projekt edukacyjny pn. "Pola tętniące życiem". Kampania ma celu szerzenie działań edukacyjnych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

001W dniu 12 czerwca 2015 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie świętował pod patronatem honorowym Starosty Łomżyńskiego Pani Elżbiety Parzych Jubileusz 15-lecia istnienia placówki.

Uroczyste spotkanie w świetlicy internatu rozpoczął Dyrektor Warsztatu Zbigniew Biernacki, który w imieniu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały placówkę na przestrzeni 15 lat działalności. Podziękował też dyrektorom instytucji, które udzieliły pomocy w zorganizowaniu jubileuszu.

Apel kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które to placówki z powodu decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej. Grozi to upadkiem tych placówek. Jeżeli apel ten pozostanie bez odpowiedzi, to zapowiadany jest protest ogólnopolski.
Apel
Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zwracają się z prośbą o poparcie naszych starań o zmianę algorytmu finansowania naszych instytucji.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki powołane w 1991 roku w celu rehabilitacji społecznej, a od 1997 roku także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zasady ich działania reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , z późn. zm. ) i Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63 ). Oba te akty prawne pozwalają w sposób należyty, ciągły, planowy i adekwatny do potrzeb realizować zawarte w nich cele.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami powołanymi do rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztaty ostatni raz otrzymały podwyższenie dofinansowania w roku 2009. Od tamtej pory pomimo ciągle rosnących cen towarów i usług, a także wynagrodzeń o warsztatach zapomniano. Być może jest to celowe działanie, które ma doprowadzić do powolnej śmierci i wygaszania warsztatów. To nie rząd zamknie warsztaty, warsztaty zamkną się same. Nikt nie zastanawia się co zrobić z prawie 25.000 osób niepełnosprawnych, które każdego dnia zapewnioną mają rehabilitację i opiekę na najwyższym poziomie.

 MG 9486WTZ MarianowoW dniu 30.03.2015 r. w internacie Zespołu Szkół w Marianowie grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiła inscenizację Misterium Męki Pańskiej.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Starosta Łomżyński - pani Elżbieta Parzych, radny Powiatu Łomżyńskiego - pan Adam Sowa, Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie - pan Ignacy Kondracki, wikariusz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy - ks. Paweł Grala, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, osoby niepełnosprawne, terapeuci, nauczyciele i uczniowie.
Przedstawienie powstało w pracowni teatru i muzyki w ramach zajęć terapeutycznych pod kierunkiem pani Anny Roszkowskiej.

 MG 9365W ramach realizowanego od wielu lat przez Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie programu "Usuwamy wewnętrzne bariery", w dniu 12 marca 2015 r. w Warsztatcie Terapii Zajęciowej odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Celem zajęć było zaprezentowanie efektów pracy terapeutycznej naszych podopiecznych. Ponadto zajęcia miały pokazać młodym ludziom, że osoby niepełnosprawne potrafią pracować w zespole, wytwarzać przydatne przedmioty, cieszyć się z efektów swojej pracy. Mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło uczniom środowisko osób niepełnosprawnych, z którymi na co dzień sąsiadują oraz dostrzec w nich wartościowych członków społeczeństwa.

IMG 9154WTZ Marianowo23 stycznia 2015 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie odbył się doroczny bal karnawałowy dla niepełnosprawnych podopiecznych i kadry warsztatu oraz członków stowarzyszenia. Oprócz wspólnej zabawy spotkanie miało na celu wymianę spostrzeżeń na tematy wychowawcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne, bowiem uczestniczyli w nim rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych z kadrą pracującą na co dzień w placówce.

BN2014 1

 MG 9045WTZ Marianowo

  • Świetlica w Dobrzyjałowie (gm. Piątnica),
  • Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej (ROK Łomża),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Łomży,
  • Jarmark Bożonarodzeniowy w restauracji Retro w Łomży,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

 

list posla2

 MG 8980

 MG 8392Dwa ciepłe wrześniowe dni wystarczyły młodym artystom by stworzyć piękne obrazy podczas pleneru malarskiego pt. „Pejzaże znad Narwi”.  Organizatorem tego wydarzenia był Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Do współorganizacji włączył się również Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Miejski Ośrodek Kultury w Łomży oraz Warsztat Terapii Zajęciowej STS w Marianowie.  Podczas pleneru młodzi artyści starali się ukazać  bogate walory krajobrazowe
i przyrodniczne doliny Narwi oraz doskonalić zdolności plastyczne.

Plener malarski miał charakter integracyjny. Uczniowie w wieku 12 - 14 lat z różnych łomżyńskich placówek kultury wraz z osobami niepełnosprawnymi tworzyli swoje prace na Wzgórzach Królowej Bony w Starej Łomży oraz przy punkcie widokowym w Siemieniu Nadrzecznym. Jak pracowali i co stworzyli możecie Państwo ocenić na przedstawionej fotorelacji.

Warsztat reprezentowali: Iwona Kaczkowska, Agnieszka Matejkowska, Katarzyna Ponichtera, Mariusz Kisielewski. Grupę malarską przygotowała terapeutka WTZ - Wioleta Rutkowska.

155WTZ BialowiezaZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej wycieczki do Białowieży, która odbyła się 21 sierpnia br.  Zwiedzanie rozpoczeliśmy od Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, gdzie na dwóch poziomach zaprezentowano przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie.

Bogusia      W dniu 18.08.2014 r. w wieku 42 lat odeszła od nas Bogumiła Maria Bogdan - wieloletnia uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

Pracownicy i uczestnicy Warsztatu jak też członkowie Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie pragną złożyć wyrazy współczucia pogrążonej w smutku rodzinie.

Bogusiu - byłaś zawsze pogodna, życzliwa, uśmiechnięta i taką Cię zapamiętamy.