Data publikacji: 2020-03-24

Kategorie: Podlaski

KOMUNIKAT o zawieszeniu zająć w WTZ i ŚDP

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON przekazuje informację uzyskaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy.

Zgodnie z przesłanym pismem zajęcia w placówkach mają być zawieszone od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

W najbliższym czasie można spodziewać się stosownych komunikatów na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Data publikacji: 2020-03-24

Oddział Podlaski PFRON