Marianowo, 12.09.2019 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów

na wycieczkę pobytową do miejscowości: Pąddąbie, Ustka, Łeba. 

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.
  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) 4700,00 zł

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
  2. Cena oferty wynosi 4 700,00 zł. brutto.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
  4. W związku z brakiem złożenia dokumentów określonych w istotnych warunkach zamówienia, wykluczona została oferta nadesłana przez Biuro Podróży Pogodna Travel.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

                                                           Zbigniew Biernacki

                                                             Wiceprezes Zarządu STS