IMG 9897W dniu 10 listopada 2015 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowane przez naszych podopiecznych widowisko słowno – muzyczne przedstawiało drogę, jaka wiodła Polaków do wolności. Celem akademii było kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez ukazanie zawiłych i dramatycznych losów Polaków, jakie towarzyszyły im w drodze do odzyskania niepodległości. Zakończeniem uroczystości była projekcja filmu „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

 MG 9803Pod koniec września br. Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie zakupiło 9-osobowy samochód marki Opel Vivaro przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Nowo nabyty pojazd zastąpił użytkowanego od 9 lat Forda Transita. Zakup możliwy był dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez naszą organizację, dotacjom udzielonym przez władze samorządowe Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Zbójna oraz wsparciu finansowym ze strony Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy.

Zarząd Stowarzyszenia i Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za udzielenie pomocy w zrealizowaniu ważnego dla naszej organizacji przedsięwzięcia.

zoo001Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wycieczki do Warszawy, która odbyła się w dniu 2 października 2015 r.

Fot. Piotr Konopka

 

interpelacja poselska

006Dnia 25 czerwca br. w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie gościliśmy Panią Annę Jadczak - pracownika Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, koordynatora projektu w powiecie łomżyńskim Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" z siedzibą w Warszawie. Pani Anna Jadczak zaprezentowała naszym podopiecznym projekt edukacyjny pn. "Pola tętniące życiem". Kampania ma celu szerzenie działań edukacyjnych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

001W dniu 12 czerwca 2015 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie świętował pod patronatem honorowym Starosty Łomżyńskiego Pani Elżbiety Parzych Jubileusz 15-lecia istnienia placówki.

Uroczyste spotkanie w świetlicy internatu rozpoczął Dyrektor Warsztatu Zbigniew Biernacki, który w imieniu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały placówkę na przestrzeni 15 lat działalności. Podziękował też dyrektorom instytucji, które udzieliły pomocy w zorganizowaniu jubileuszu.

Apel kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które to placówki z powodu decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej. Grozi to upadkiem tych placówek. Jeżeli apel ten pozostanie bez odpowiedzi, to zapowiadany jest protest ogólnopolski.
Apel
Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zwracają się z prośbą o poparcie naszych starań o zmianę algorytmu finansowania naszych instytucji.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki powołane w 1991 roku w celu rehabilitacji społecznej, a od 1997 roku także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zasady ich działania reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , z późn. zm. ) i Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63 ). Oba te akty prawne pozwalają w sposób należyty, ciągły, planowy i adekwatny do potrzeb realizować zawarte w nich cele.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami powołanymi do rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztaty ostatni raz otrzymały podwyższenie dofinansowania w roku 2009. Od tamtej pory pomimo ciągle rosnących cen towarów i usług, a także wynagrodzeń o warsztatach zapomniano. Być może jest to celowe działanie, które ma doprowadzić do powolnej śmierci i wygaszania warsztatów. To nie rząd zamknie warsztaty, warsztaty zamkną się same. Nikt nie zastanawia się co zrobić z prawie 25.000 osób niepełnosprawnych, które każdego dnia zapewnioną mają rehabilitację i opiekę na najwyższym poziomie.

 MG 9486WTZ MarianowoW dniu 30.03.2015 r. w internacie Zespołu Szkół w Marianowie grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiła inscenizację Misterium Męki Pańskiej.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Starosta Łomżyński - pani Elżbieta Parzych, radny Powiatu Łomżyńskiego - pan Adam Sowa, Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie - pan Ignacy Kondracki, wikariusz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy - ks. Paweł Grala, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, osoby niepełnosprawne, terapeuci, nauczyciele i uczniowie.
Przedstawienie powstało w pracowni teatru i muzyki w ramach zajęć terapeutycznych pod kierunkiem pani Anny Roszkowskiej.

 MG 9365W ramach realizowanego od wielu lat przez Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie programu "Usuwamy wewnętrzne bariery", w dniu 12 marca 2015 r. w Warsztatcie Terapii Zajęciowej odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Celem zajęć było zaprezentowanie efektów pracy terapeutycznej naszych podopiecznych. Ponadto zajęcia miały pokazać młodym ludziom, że osoby niepełnosprawne potrafią pracować w zespole, wytwarzać przydatne przedmioty, cieszyć się z efektów swojej pracy. Mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło uczniom środowisko osób niepełnosprawnych, z którymi na co dzień sąsiadują oraz dostrzec w nich wartościowych członków społeczeństwa.

IMG 9154WTZ Marianowo23 stycznia 2015 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie odbył się doroczny bal karnawałowy dla niepełnosprawnych podopiecznych i kadry warsztatu oraz członków stowarzyszenia. Oprócz wspólnej zabawy spotkanie miało na celu wymianę spostrzeżeń na tematy wychowawcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne, bowiem uczestniczyli w nim rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych z kadrą pracującą na co dzień w placówce.

BN2014 1

 MG 9045WTZ Marianowo

  • Świetlica w Dobrzyjałowie (gm. Piątnica),
  • Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej (ROK Łomża),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Łomży,
  • Jarmark Bożonarodzeniowy w restauracji Retro w Łomży,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

 MG 8980

 MG 8392Dwa ciepłe wrześniowe dni wystarczyły młodym artystom by stworzyć piękne obrazy podczas pleneru malarskiego pt. „Pejzaże znad Narwi”.  Organizatorem tego wydarzenia był Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Do współorganizacji włączył się również Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Miejski Ośrodek Kultury w Łomży oraz Warsztat Terapii Zajęciowej STS w Marianowie.  Podczas pleneru młodzi artyści starali się ukazać  bogate walory krajobrazowe
i przyrodniczne doliny Narwi oraz doskonalić zdolności plastyczne.

Plener malarski miał charakter integracyjny. Uczniowie w wieku 12 - 14 lat z różnych łomżyńskich placówek kultury wraz z osobami niepełnosprawnymi tworzyli swoje prace na Wzgórzach Królowej Bony w Starej Łomży oraz przy punkcie widokowym w Siemieniu Nadrzecznym. Jak pracowali i co stworzyli możecie Państwo ocenić na przedstawionej fotorelacji.

Warsztat reprezentowali: Iwona Kaczkowska, Agnieszka Matejkowska, Katarzyna Ponichtera, Mariusz Kisielewski. Grupę malarską przygotowała terapeutka WTZ - Wioleta Rutkowska.

155WTZ BialowiezaZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej wycieczki do Białowieży, która odbyła się 21 sierpnia br.  Zwiedzanie rozpoczeliśmy od Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, gdzie na dwóch poziomach zaprezentowano przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie.

Bogusia      W dniu 18.08.2014 r. w wieku 42 lat odeszła od nas Bogumiła Maria Bogdan - wieloletnia uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

Pracownicy i uczestnicy Warsztatu jak też członkowie Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie pragną złożyć wyrazy współczucia pogrążonej w smutku rodzinie.

Bogusiu - byłaś zawsze pogodna, życzliwa, uśmiechnięta i taką Cię zapamiętamy.

Dobrzyjalowo6839W dniu 11 lipca br. na zaproszenie Wicestarosty Łomżyńskiego Pana Adama Krzysztofa Sowy grupa fotograficzna z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie odwiedziła ciekawe zakątki wsi Dobrzyjałowo. Gościnnie przyjęli nas: Pan wicestarosta jako mieszkaniec Dobrzyjałowa, proboszcz tutejszej parafii p.w. Św. Stanisława BM ksiądz kan. Jerzy Prusakiewicz oraz sołtys - Pani Iwona Wykowska.