028Dnia 17 grudnia 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie zaprezentował inscenizację bożonarodzeniową pt. „ W Betlejem, w Betlejem”. Przedstawienie kierowane było do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Publicznego Gimnazjum w Piątnicy, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Piątnicy.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych, Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Zastępca Wójta Gminy Piątnica Zbigniew Piotrowski, Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota, Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Ks.kan. Szczepan Dobecki, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy instytucji i szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie i Warsztatem.

W trakcie spotkania dyrektor WTZ Zbigniew Biernacki podziękował w imieniu członków stowarzyszenia, pracowników i uczestników warsztatu władzom samorządowym oraz bankowi za udzielenie pomocy finansowej w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki dotacjom Powiatu Łomżyńskiego, Gminy Zbójna oraz wsparciu finansowym Hexa Banku Spółdzielczego w Piątnicy stowarzyszenie zakupiło 9-osobowy samochód marki Opel Vivaro, którym dowożone są osoby niepełnosprawne na zajęcia rehabilitacyjne z miasta Łomża, 5 gmin naszego powiatu i jednej gminy powiatu kolneńskiego.

Statuetki symbolizujące anioła wręczył Staroście Łomżyńskiemu Elżbiecie Parzych oraz Prezesowi Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego w Piątnicy Piotrowi Kaczyńskiemu Prezes Zarządu STS Tadeusz Karniłowicz.

Występ przed szeroką publicznością udowodnił, że dzięki zajęciom terapeutycznym osoby niepełnosprawne potrafią nauczyć się roli teatralnej, zaśpiewać kolędę, przełamać nieśmiałość, opanować tremę, rozumieć tradycję chrześcijańską i znaczenie Świąt Bożego Narodzenia, symbolikę opłata wigilijnego itp. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach zajęć terapeutycznych w pracowni teatralno-muzykoterapeutycznej pod kierunkiem terapeuty zajęciowego Anny Roszkowskiej.

Na zakończenie spotkania – przy dźwiękach kolęd dyrektor Warsztatu i proboszcz ks.kan. Szczepan Dobecki złożyli życzenia świąteczne łamiąc się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami spotkania.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Pani Edycie Brzozowskiej za pomoc w zorganizowaniu przedstawienia.

Zdjęcia: Zbigniew Biernacki, Sylewster Świderski, Piotr Konopka