P007716 listopada w Szumowie odbył się V Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”. Jego organizatorami były Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Srebrnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie zaprezentowało się 12 zespołów. Byli to podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu, Zespół „Przyjaciele Karmelu” z WTZ Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, Zespół „Brygada RR” z WTZ Fundacji Vita Familiae z Kolna, Zespół „Arka” z WTZ Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej z Marianowa, Zespół „Nutoskoczki” z Zespołu Szkół Nr 13 z Białegostoku, Zespół „Wesołe Śpiewaki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespół „Skałki” z WTZ Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” ze Starych Racibór, WTZ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego, Zespół „Gama” z WTZ Caritas Archidiecezji Białostockiej w Mońkach, ŚDS z Zambrowa, Zespół Wokalny z WTZ z Nowej Woli oraz Zespół Zefirek z WTZ Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.

Wszystkie występy zostały nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami.