005W dniu 24.01.2019 r. w Grajewskim Centrum Kultury odbył się VI Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”.
W przeglądzie wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Sejn, Gołdapi, Sokółki, Ełku, Kolna, Marianowa, Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie i Nowej Wsi Ełckiej, zespół „Jesienne Kwiaty” z Klubu seniora w Grajewie, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Grajewie, „Akademia Dobrego Startu” oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i Filii WTZ w Szczuczynie. Naszą placówkę reprezentował zespół wokalny „ARKA”.

Celem przeglądu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, promocja twórczości oraz podtrzymywanie tradycji kolędowania. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe nagrody, dyplomy i upominki.