Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że w roku 2020 organizacja pozyskała darowizny w łącznej wysokości 2 180 zł. w tym:
-darowizny od osób prawnych 1500 zł. (HEXA BANK Spółdzielczy w Piątnicy)
-darowizny od osób fizycznych 680 zł.
Środki pieniężne przeznaczono na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.