wirtualna_przystosowaniaInstruktor-terapeuta - Elżbieta Drozd

Celem terapii jest ogólny rozwój uczestników oraz nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego. Uczą się jak przygotować prosty posiłek, deser itp. Na codzień korzystają ze zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, telefonu itp. Poddawani są treningom w zakresie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, urzędów i instytucji użytku publicznego. Na zajęciach wpajane są podstawowe zasady higieny osobistej oraz utrzymania porządku na stanowisku pracy i w domu. Uczestnicy samodzielnie pracują w ogródku i dbają o teren wokół posesji warsztatów. Kształcone są umiejętności w planowaniu i robieniu zakupów.