wirtualna_malarstwa

Instruktor-terapeuta -  Wioleta Kobylińska

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności oraz doskonalą wiedzę z zakresu znajomości jednostek miar, ciężaru, pojemności wykonując makramy, collage, hafty, przedmioty z mas plastycznych, kwiatów i innych materiałów. Uczą się posługiwania prostymi narzędziami takimi jak igła, nożyczki, szydełko itp. oraz właściwego ich doboru i zastosowania w praktyce. Pod nadzorem terapeuty potrafią obsługiwać maszynę do szycia. W pracowni wykorzystywane się różne techniki plastyczne takie jak rysunek, malarstwo na szkle i inne techniki łączone. Obrazy powstają na płótnie, szkle, na papierze, na ceramice, a nawet na kamieniach. Zajęcia w pracowni pozwalają uwrażliwić na piękno, rozwijają poczucie estetyki i dają możliwość swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Podczas prowadzonej terapii uczestnicy poznają kolory, rozróżniają barwy i odcienie, ćwiczą precyzję dłoni, skupienie uwagi na zadaniu. Wszystko to przyucza ich do zawodu zdobnika wyrobów ceramicznych i szklanych.