wirtualna_techniczna

Instruktor-terapeuta - Paweł Borawski

Uczestnicy podczas zajęć zdobywają umiejętności techniczne niezbędne do podjęcia pracy w warunkach pracy chronionej oraz w życiu codziennym poprzez:

- poznanie i praktyczne zastosowanie prostych narzędzi ślusarskich, budowlanych oraz stolarskich,

- naukę bezpiecznego posługiwania się narzędziami, elektronarzędziami oraz urządzeniami,

- zapoznanie z technologią obróbki drewna, metali, tworzyw, szkła itp.,

- grawerowanie szkła.

Pracownia ta oprócz w/w zadań wykonuje wszystkie możliwe prace remontowe i konserwatorskie w placówce oraz na potrzeby innych pracowni produkuje pomoce dydaktyczne, ramy obrazowe, półki, kwietniki itp.