wirtualna_multimedialnaInstruktor-terapeuta - Agnieszka Zawadzka

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w internecie. Poznają popularne urządzenia do kopiowania i drukowania. Nabywają umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą programu Power Point i innych. Tworzą pokazy zdjęć, zaproszenia, kartki okolicznościowe, dyplomy, wizytówki itp.Poznają obsługę sprzętu RTV takiego jak odbiornik radiowy, telewizyjny, magnetowid, odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD. Podczas zajęć wpajane są nawyki poszanowania sprzętu technicznego oraz podstawowe zasady jego konserwacji. Po opanowaniu podstaw obsługi edytora tekstu uczestnicy realizują kolejny etap szkolenia, podczas którego uczą się redagowania prostych pism urzędowych, podań, CV itp. Do zadań pracowni należy realizowanie programu w zakresie podtrzymywania umiejętności szkolnych takich jak pisanie, czytanie, liczenie. W pracowni realizowany jest program wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia uczestnicy potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów.