Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej z siedzibą 18-421 Piątnica, Marianowo 5.
2.kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 86 2192980 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.dane osobowe uczestników zajęć, rodziców oraz opiekunów prawnych mogą być przetwarzane w celu prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz PCPR w Łomży, PFRON.
5.Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
7.posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.