Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej Marianowo 5, 18-421 Piątnica.
 2.  Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. 86 2192980 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
 • obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.
 1.  Odbiorcami danych osobowych członków będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - w przypadku organizowania imprez oraz wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia - ubezpieczyciele.
 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.
 3.  Dane osobowe członków przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych oraz tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do udokumentowania tych zdarzeń.
 4.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5.  W przypadku podejrzenia, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu.

                                                                                                                                        Zarząd Stowarzyszenia STS