Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie, 18-421 Piątnica, Marianowo 5 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2019 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Zapytanie ofertowe