Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 29.07.2019 r. -świadczenie usługi transportu drogowego osób.

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna, spełniająca wymagania formalne oferta.

W wyniku analizy przedmiotowej oferty Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta oferty cenowej, która przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostanie poinformowany

o unieważnieniu drogą mailową.

Unieważnienie zapytania ofertowego