IMG_4233W ramach programu „Usuwamy wewnętrzne bariery" realizowanego od kilku lat przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie zorganizowano w ubiegłym roku kalendarzowym na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej cykl spotkań podopiecznych naszej placówki z młodzieżą z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

Program ma na celu między innymi przybliżanie problematyki osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwianie społeczności lokalnej na ich potrzeby w ogóle, w tym uczestników naszego Warsztatu w szczególności.

W roku 2011 na potrzeby tego programu zorganizowano 5 spotkań z młodzieżą szkolną, podczas których uczniowie zapoznali się z organizacją i przebiegiem procesu rehabilitacji i terapii naszych podopiecznych. Za zgodą dyrekcji szkoły wraz z nieodłączną pomocą pedagoga szkolnego Pani Ewy Wojtczak – odwiedziło nas ponad stu uczniów klas pierwszych i drugich. Nie będzie przesadne stwierdzenie, że te spotkania to już wieloletnia tradycja! Ponadto z inicjatywy kierownika internatu Pani Teresy Kamińskiej wprowadzona została w listopadzie ubiegłego roku nie praktykowana dotychczas nowa forma współpracy. Polegała ona na zorganizowaniu dla wychowanków internatu oraz dla uczestników warsztatu wspólnych zajęć w pracowniach terapeutycznych z udziałem wychowawców internatu i terapeutów zajęciowych WTZ, a celem ich było przybliżenie funkcjonowania placówki rehabilitacyjnej, która zlokalizowana jest na terenie internatu Zespołu Szkół, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie z jej mieszkańcami. Uznano, że z racji chociażby tak bliskiej lokalizacji nawiązywane kontakty są merytorycznie zasadne, a spotkania pod okiem wychowawców i terapeutów -  to swoista lekcja poznawania, tolerancji i wzajemnego szcunku.

 

Mamy nadzieję, że spotkania te mają szansę zmienić sposób myślenia o niepełnosprawności oparty na rozpowszechnianych i często istniejących jeszcze w społeczeństwie stereotypach.

Podsumowując, pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły za dotychczasową współpracę. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce kierownika Internatu Zespołu Szkół - Pani Teresie Kamińskiej oraz pedagoga szkolnego - Pani Ewie Wojtczak za okazaną empatię i osobiste zrozumienie problemów i potrzeb naszych podopiecznych.

 Z wyrazami wdzięczności  - Zbigniew Biernacki Dyrektor WTZ wraz z zespołem terapeutycznym