Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, które skutkowały ograniczeniem prawa do prowadzenia pojazdów przez osoby głuche i poważnie niedosłyszące.

Ministerstwo Zdrowia podało, że intencją ustawodawcy przy kwietniowej nowelizacji nie było pozbawienie osób poważnie niedosłyszących i głuchych możliwości kierowania lub ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, ale tylko rezygnacja z obowiązku dodatkowego oznakowania pojazdu przez te osoby. Zmiana ta związana jest z faktem, że przepis nakazujący oznakowanie pojazdów, był przepisem „martwym”. Pojazdy jeździły bez dodatkowego oznakowania, bo nie było stosownych przepisów prawnych w tym zakresie. Kolejna nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 10 stycznia 2012 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia