Wizyta organizacji pozarządowych w WTZ MarianowoW dniu 29.03.2012 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie gościł przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej. Celem wizyty było poznanie działań naszego zakładu jako placówki rehabilitacyjnej funkcjonującej na terenie powiatu łomżyńskiego.

Organizatorem wizyty studyjnej pn. „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki" był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, realizujący projekt systemowy „ Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.