Nowy Cydzyn, 17.08.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego osób dla WTZ

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 12.08.2021 r. o godzinie 13.30 w siedzibie zamawiającego.

  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  2. Cena oferty (brutto) za 1 km 2,50 zł.

  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Zbigniew Biernacki

Wiceprezes Zarządu STS