Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.

  2. Ważną ofertę złożyli: Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) 4 275,00 zł

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  2. Cena oferty wynosi 4 275,00 zł. brutto.

  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                           Zbigniew Biernacki

                                                             Wiceprezes Zarządu STS