Nowy Cydzyn, 04.01.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ”

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

  1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 04.01.2022 r. o godzinie 8.30 w siedzibie zamawiającego.
  2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

  1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
  2. Cena oferty (brutto) za 1 km 2,50 zł.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dziękujemy za złożenie oferty.

Zbigniew Biernacki

Wiceprezes Zarządu STS