PILNE!

Szanowni rodzice i opiekunowie uczestników zajęć

 

W związku z dużą ilością zachorowań na koronawirusa, grypę i infekcje sezonowe, proszę o zatrzymanie w domu swoich podopiecznych w przypadku widocznych objawów infekcji tj. podwyższona temperatura ciała, drapanie w gardle, kaszel, katar, złe samopoczucie itp. Obecność osoby chorej może przyczynić się do zakażenia pozostałych uczestników i pracowników w naszej placówce. Jednocześnie proszę o natychmiastowe powiadomienie opiekuna grupy o nieobecności uczestnika na zajęciach, co pozwoli na ograniczenie pustych przebiegów samochodu.

 

Dyrektor WTZ

Zbigniew Biernacki