Nowy Cydzyn, 12.09.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów na wycieczkę 1 dniową do miejscowości: Koryciny, Ciechanowiec.

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 12.09.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.

2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) za 1 osobę 125,00 zł

3. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

4. Cena oferty wynosi 125,00 zł. brutto.

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

 

Wiceprezes Zarządu STS

Zbigniew Biernacki