Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że:
1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 10.07.2023 r. o godzinie 14.21 w siedzibie zamawiającego.
2. Ważną ofertę złożyli:
- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9 - cena brutto za 1 kilometr 2,49 zł.
- Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8 – cena brutto za 1 kilometr 3, 95 zł.
3. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
4. Cena oferty wynosi 2,49 zł brutto za 1 kilometr.
5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
 
Dziękujemy za złożenie oferty.

Wiceprezes Zarządu STS
Anna Roszkowska