Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie informuje, że dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9. Cena oferty wynosi 650,00 zł. brutto za 1 osobę.

W dniu 29.08.2023 r. o godzinie 13.00 zostały otwarte, a nastepnie ocenione następujące oferty:

- Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków cena 745,00 zł. brutto za 1 osobę,

- Agencja Eventowo-Reklamowa ANANAS ul. Dojazdowa 5, 62-030 Luboń - cena brutto 740,83 zł. za 1 osobę,

- Biuro Podróży Joanna ul. Włókiennicza 9, 18-400 Łomża cena 650,00 zł. brutto za 1 osobę.

- Łukasz Tadyszak ul. Tymiankowa 5, 60-185 Skórzewo – oferta została wykluczona ze względu na brak wymaganych dokumentów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wiceprezes Zarządu STS

Anna Roszkowska