IMG20130905110904

W ramach pomocy sąsiedzkiej oraz integracji ze społecznością lokalną, drużyna z naszego Warsztatu pomaga paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Cydzynie wykonać dożynkowy wieniec na tegoroczne Święto Plonów.