Uczestnicy WTZ w Marianowie

Trwająca w Polsce powódź dotknęła wielu ludzi. Tysiące osób bez dachu nad głową, zalane domy, podtopione gospodarstwa, strata dorobku całego życia.
W całym kraju trwa pomoc dla powodzian, zbiórki żywności, odzieży, środków czystości. O potrzebujących nie zapomniała również niepełnosprawna młodzież z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

Uczestnicy wyszli z inicjatywą zbiórki środków finansowych pozwalających na zakup ręczników.

W poniedziałek 31.05. 2010 r. grupa niepełnosprawnej młodzieży przekazała w punkcie zbiórki prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej zakupione przez siebie ręczniki pokrzywdzonym powodzią. Dodatkowo Wojtek Mankiewicz- uczestnik WTZ w ramach pomocy przekazał powodzianom przygotowaną przez siebie paczkę żywnościową, zabawki, odzież i środki czystości.

Anna Śmiarowska