igrzyska

Od 1934r. realizowana jest idea integracji rodaków zamieszkałych poza granicami kraju poprzez sport. Przeprowadzono wówczas w Warszawie pierwsze Letnie Polonijne Igrzyska Sportowe. W 1974r. wskrzeszono organizację letnich igrzysk polonijnych, a w 1986r. zorganizowano pierwsze Polonijne Zimowe Igrzyska Sportowe. Adresowane są one do dorosłych odbiorców i ich rodzin. Igrzyska w Łomży organizowane są od 2000r. i skierowane są do młodzieży szkolnej. Ideę integrowania Polaków w wieku szkolnym poprzez sport zapoczątkował senator RP, dr Jan Stypuła.

Człowiek ten nazywany był poprzez Polaków zamieszkałych poza granicami "ambasadorem polskości". Igrzyska organizowane w Łomży są jedyną taką imprezą w Polsce i w świecie adresowaną do tej grupy wiekowej. W 2001 r., po śmierci senatora igrzyska nazwano jego imieniem. Głównym patronem medialnym była TVP Polonia. Ta doniosła idea znalazła zrozumienie i poparcie wyrażone patronatem honorowym: Bogdana Borusewicza - Marszałka Senatu RP, Adama Giersza - Ministra Sportu, Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej, Longina Komołowskiego - Prezesa Wspólnoty Polskiej, Macieja Żywno - Wojewody Podlaskiego, Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Jerzego Brzezińskiego Prezydenta Miasta Łomża. Impreza odbyła się dzięki dotacji Ministerstwa Sportu i wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego.

igrzyskaJubileuszowe, już X Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolne odbyły się Łomży w dniach 26.06.2010 – 01.06.2010r. Impreza ta gromadzi corocznie około 500 młodych uczestników głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego. W tym roku przybyli uczestnicy z: Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Najliczniejsza 150 osobowa reprezentacja przybyła z Litwy, także liczna 110 osobowa ekipa przyjechała z Białorusi. Gośćmi X Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły byli: Damian Raczkowski - Poseł na Sejm RP, Lech Antoni Kołakowski - Poseł na Sejm RP, Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski, Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Krzysztof Kozicki - Starosta Łomżyński, Wiesław Grzymała - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomży, Marek Różycki i Michał Dworczyk - członkowie Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej, Andrzej Andruszkiewicz – wicemer Solecznik na Litwie oraz radni, nauczyciele, wychowawcy, dzieci i młodzież. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. Krzyża Świętego w Łomży. Mszy przewodniczył bp. Tadeusz Bronakowski. Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli „Barwnym Korowodem" do Szkoły Podstawowej Nr 9 prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSPz Wyszkowa. Część oficjalną rozpoczęła sztafeta o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" Longina Komołowskiego". W biegu wystartowały reprezentacje z krajów zamieszkania uczestników. Zwycięzcami konkurencji zostali sportowcy z Macierzy.

igrzyska

Po tej rywalizacji, nastąpiło otwarcie Igrzysk w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich w Łomży przez Longina Komołowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Wojciecha Dzierzgowskiego - Wicewojewodę Podlaskiego, Jacka Piorunka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego i Krzysztofa Kozickiego - Starostę Łomżyńskiego. Ceremonię otwarcia uatrakcyjniły występy zespołów tanecznych i akordeonistów ze Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki z Solecznik na Litwie. Apel Igrzysk odczytała Greta Okuniewicz ze Starych Trok na Litwie, zawodniczka litewskiej I ligi kobiet w tenisie stołowym. W czasie trwania igrzysk można było obejrzeć wystawę o nazwie „Historia Igrzysk". Każdy uczestnik oraz goście otrzymali okolicznościową monografię poświęconą historii igrzysk. Po oficjalnej ceremonii otwarcia odbył się festyn rekreacyjny na pobliskim Skate Parku. Wystąpiły zespoły „Latarnik", "Kwiat Paproci", „Stokrotki" i „Rumianki" z Obwodowego Centrum Kultury "Latarnik" w Tiumeniu w Rosji. Sportowcy i artyści z syberyjskiego Tiumenia pokonali najdłuższą drogę do Łomży liczącą ponad 3000 km. Oprócz zmagań sportowych uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Zwiedzili Stare Miasto i Centrum Olimpijskie. W drodze powrotnej z Warszawy zatrzymali się na zamku w Pułtusku i skorzystali z posiłku przygotowanego przez kuchnię zamkową. Integracyjny cel spełniany był także poprzez udział w rywalizacji ekip sportowych z Macierzy. Rywalizowano w tenisie stołowym, zapasach, siatkówce dziewcząt, mini koszykówce chłopców, karate, lekkoatletyce, strzelectwie sportowym, szachach, pływaniu i piłce nożnej. Zwycięzcy w rywalizacji indywidualnej otrzymali medale, a w zespołowej puchary.

igrzyskaTygodniowe zmagania sportowe i spotkania służyły również doskonaleniu języka polskiego. Igrzyskom towarzyszył konkurs sztuki plastycznej o tematyce olimpijskiej na który przysłano kilkadziesiąt prac. W kategorii wiekowej 7 –12 lat I miejsce zajął Wilhelm Rincević z Solecznik na Litwie, II miejsce Patrycja Łomotowska z Łomży, III miejsce Aleksander Wołkowicz również z Łomży. Wyróżnienia przyznano Nastii Stepanenkovej z Solecznik i Agacie Taraste z Talina w Estonii. W kategorii wiekowej 13 – 16 lat I miejsce zajął Jan Petra Sun z Solecznik, II miejsce Anastasia Ignaszowa z Nurgi w Estonii, nagrody za zajęcie III miejsc otrzymali Mark Volski z Solecznik i Jolita Jarośćiukaite z Solecznik. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Adamowi Karwowskiemu z Łomży i Danielowi Obryckiemu z Łomży. Ceremonia zakończenia Igrzysk uatrakcyjniona została pokazami jednej z najlepszych na świecie formacji breakdance Crazy Twisting Group. Ich taneczne akrobacje przykuwały uwagę nie tylko młodej widowni.
W dotychczasowych edycjach igrzysk udział wzięło około 9900 uczniów - sportowców, w tym około 5000 spoza granic kraju. Impreza promuje Łomżę. Dzięki kilkakrotnie powtarzanym przekazom medialnym przez TVP Polonia igrzyska są oglądane na wszystkich kontynentach. Ta trudna i złożona organizacyjnie impreza zakończyła się sukcesem dzięki ogromnej mobilizacji i wysiłkowi wielu ludzi z łomżyńskich instytucji. Organizatorzy podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk wręczyli wszystkim sprzymierzeńcom podziękowania w postaci symbolicznych statuetek.

Organizatorzy:
Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Łomży, Prezydent Miasta Łomży,
Współorganizatorzy:
Starosta Łomżyński, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży, Państwowa Straż Pożarna w Łomży, Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury, Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa", Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowe nr 5, 7, 9, i 10, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Klub „Fort" Piątnica. Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy wymienionych szkołach, Polskie i Okręgowe Związki Sportowe w wymienionych wyżej dyscyplinach.

Czesław Rybicki - Wiceprezes ŁOSWP
Zdjęcia - Jarosław Rybicki


Wyniki Drużynowe

Szachy

1. Białoruś (Brześć Ss7 )
2. Ukraina (Żytomierz)
3. Polska (Łomża)

Tenis stołowy

1. Białoruś
2. Ukraina
3. Litwa

Lekka atletyka

Dziewczęta:

1. Polska (Sp 7 Łomża)
2. Litwa (Niemenczyn)
3. Ukraina (Żytomierz)
4. Białoruś (Mińsk)
5. Litwa (Wilno)
6. Białoruś (Roś)

Chłopcy:

1. Polska (SP 7 Łomża)
2. Litwa (Niemenczyn)
3. Ukraina (Żytomierz)
4. Litwa (Wilno)
5. Białoruś (Roś)

Pływanie

1. Estonia
2. Ukraina
3. Łomża I
4. Łomża II
5. Białrus Roś
6. Białorus
7. Łotwa

Zapasy

1. Polska
2. Białoruś
3. Ukraina

Piłka Nożna

1. Litwa (Wilno)
2. Polska (Łomża II)
3. Polska (Łomża I)

Siatkówka

1. Polska (Nike Ostrołęka)
2. Ukraina
3. Polska (UKS Jedynka)
4. Litwa (Wilno)
5. Białoruś

Strzelectwo Sportowe

Chłopcy:
1. Litwa (Wilno)
2. Łotwa (Ryga)
3. Białoruś (Mińsk)
4. Białoruś (Brześć)

Dziewczęta:
1. Litwa (Wilno)
2. Białoruś (Mińsk)
3. Białoruś (Brześć)
4. Łotwa (Ryga)

Karate

1. Polska (Łomża)
2. Polska (Warszawa)
3. Polska (Olecko)