Konferencja w Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w MarianowieDnia 18.05.2012 w Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Marianowie odbyła się konferencja wychowawców oraz kierowników internatów i dyrektorów burs pod nazwą : „Działania wychowawcze wpływające na rozwój osobisty wychowanków oraz propagowanie środowiska lokalnego i jego walorów". W konferencji wzięło udział 46 wychowawców, kierowników internatów i dyrektorów burs woj. podlaskiego.

Głównym organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Towarzystwo Internatów i Burs. Konferencja została uroczyście otwarta przez Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs Ewę Górską oraz Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie Ignacego Franciszka Kondrackiego i Kierownika Internatu ZSCKR Teresę Kamińską.

W pierwszej części konferencji odbyło się szkolenie na temat: „Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych". Szkolenie prowadziła dr Jolanta Boryszewska – konsultant ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej ODN Łomża.

Druga część konferencji odbyła się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie. Dyrektor WTZ Zbigniew Biernacki i psycholog Elżbieta Kłosek zapoznali uczestników konferencji z celem działalności warsztatu oraz przebiegiem rehabilitacji zawodowej i społecznej w warsztacie. Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w zajęciach warsztatowych w pracowniach terapeutycznych. Na zakończenie zespół wokalno – instrumentalny „ARKA" zaprezentował kilka piosenek. Uczestnicy konferencji złożyli podziękowanie Dyrektorowi WTZ za wkład pracy włożony w realizację rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Część trzecia konferencji poświęcona propagowaniu środowiska lokalnego i jego walorów odbyła się w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Poznano tradycje kultury ludowej z charakterystycznym kurpiowskim ubiorem, rzeźbą i zabudową drewnianą.

Podsumowanie konferencji odbyło się w restauracji „Wiszące Ogrody nad Narwią", którą odnawia Magda Gessler w ramach telewizyjnego show „Kuchenne rewolucje". Po spotkaniu z właścicielem restauracji Przemysławem Poleszukiem, Prezes TIiB Ewa Górska podsumowała przebieg konferencji. Podziękowała kierownikowi internatu Teresie Kamińskiej i wychowawcom internatu ZSCKR w Marianowie za bardzo interesującą tematykę konferencji oraz umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi placówkami.

Teresa Kamińska