Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zakłada, że wyższe świadczenia pielęgnacyjne będą przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne , które wynosi 520 zł miesięcznie przyznawane jest osobom, które rezygnują z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i przysługuje matce lub ojcu, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny albo innym członkom rodziny opiekującym się osobą niepełnosprawną, jeśli nie mogą zajmować się nią najbliżsi krewni.

14 czerwca 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domu pomocy społecznej (Dz.U. nr 109, poz. 632). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dom pomocy społecznej, w którym ma przebywać niepełnosprawne dziecko, musi zapewnić mu transport z jego domu rodzinnego.

Wydanie decyzji o skierowaniu do DPS dziecka nie wymaga złożenia wniosku o skierowanie do tej placówki.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda poinformował, że zostanie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota.
  • Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już przygotowany i powinien wejść w życie w ciągu 30 dni. Obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Rozporządzenie zostanie przekazane do konsultacji również stronie społecznej.

Podpisywanie umowy

Od 16 kwietnia osoby niewidome niemogące przeczytać oficjalnych dokumentów, pod którymi mają złożyć podpis, np. umów bankowych, nie muszą składać oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Tego dnia wchodzi bowiem w życie znowelizowana ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

kasa fiskalna

W przyszłym roku po wizycie u lekarza i prawnika otrzymamy paragon z kasy fiskalnej - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

"Decyzje polityczne zostały już podjęte. Prawników, lekarzy i księgowych obejmiemy obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Kończymy pracę nad rozporządzeniem" - poinformował wczoraj "Rz" wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Parking dla osób niepełnosprawnych

Na niewielkim parkingu przed Urzędem Miejskim w Lublinie jest tylko jedno miejsce dla niepełnosprawnych. Trudno jednak z niego skorzystać uprawnionym, gdy zajmuje je samochód jednej ze służb publicznych.
za: www.wiadomosci24.pl