Jeśli oddajemy honorowo krew - możemy odpisać to od podatku jako darowiznę. Ulga nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

Doktor Agnieszka Żebrowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku mówi, że aby otrzymać zwrot podatku wystarczy zgłosić się do stacji krwiodawstwa po zaświadczenie o ofiarowaniu krwi. "W rejestracji regionalnego centrum krwiodawstwa zostanie wydane zaświadczenie, zawierające równoważność pieniężną za oddanie krwi i jej składników" - mówi Żebrowska.